Skip to main content

Jesús va encomanar als seus seguidors una missió èpica: parlar al món del seu amor i la seva promesa de retorn. Així mateix, havien d’estimar les persones tal com ell els va estimar a ells. Confiar als humans el seu missatge va ser un moviment valent i arriscat. No obstant, encara que Déu sabia que, sovint, la gent li fallaria i, fins i tot, distorsionaria la seva veritat, va voler treballar amb nosaltres.

L’església afavoreix i fomenta el suport mutu passant temps junts i amb l’estudi de la Bíblia. Els cristians celebren el pacte de Jesús amb ells amb la cerimònia de la Cena del Senyor, tot recordant l’exemple de servei i sacrifici que ell va donar. L’església celebra la salvació de tots els seus membres amb el ritu del baptisme per immersió. L’església és es mans i els peus del “cos de Crist”.

Jesús va prometre que to el que havia fet a la Terra també ho faria per mitjà de la seva església. Certament, som un trist reflex de la perfecció del nostre Salvador, però Jesús encara és el cap de la seva església. malgrat les nostres imperfeccions, per la seva gràcia i pel poder del seu sacrifici redemptor, esdevindrem una creació nova i resplendent.

En els últims dies del món, quan bona part del seu missatge és menystingut i rebutjat, Déu ens crida a recordar les característiques de la seva veritat. El llibre de l’Apocalipsi parla de tres àngels enviats a la Terra amb un missatge final d’esperança i advertiment. La seva història simbolitza la missió que Déu encomana al seu poble en el temps del fi.

L’esperit Sant ens empodera, atorgant a cada un de nosaltres els seus propis dons i les seves capacitats per compartir la mor de Déu i enfortir els altres. Des de l’ensenyament i la predicació fins a l’encoratjament i la profecia, l’Esperit ha atorgat a l’església tots els dons necessaris per acomplir la seva obra.

L’Església

L’església és la família de Déu a la Terra, que serveix, celebra, estudia i adora junta a Déu. A l’mirar Jesús com el seu líder i Redemptor, l’església és cridada a dur a totes les persones les bones noves de salvació.

Més detalls

El romanent i la seva missió

A la fi d’el temps, Déu crida al seu poble perquè torni a les veritats fonamentals. A l’declarar l’ràpid retorn de Crist, el romanent destaca a Déu com a Creador, el judici celestial i el perill de l’compromís espiritual.

Més detalls

La unitat en el cos de Crist

El cos humà serveix com la perfecta metàfora de la vila de Déu a la Terra. Està compost per moltes parts que són molt diferents entre si, però com a resultat de l’Esperit Sant en nosaltres, es produeix una harmonia de veus i la unitat en la missió.

Més detalls

El baptisme

El baptisme simbolitza i declara nostra nova fe en Crist i la nostra confiança en el seu perdó. Som sepultats en l’aigua per aixecar-nos a una nova vida en Crist, capacitats per l’Esperit Sant.

Més detalls

El Sopar del Senyor

El Sopar del Senyor simbolitza la nostra acceptació de el cos i la sang de Crist, que va ser vessat i trencat per nosaltres. A l’escodrinyar els nostres cors, ens rentem mútuament els peus, recordant l’humil exemple de servei de Jesús.

Més detalls

Els dons i ministeri espirituals

Ja sigui en les arts o l’ensenyament o a l’escoltar una predicació, l’Esperit Sant ofereix a cadascun capacitats i talents que podem fer servir per a glòria de Déu i la missió de l’església.

Més detalls

El do profètic

Com en els temps bíblics, en els últims dies, l’Esperit Sant ha beneït al poble de Déu amb el do de profecia. Algú que va demostrar aquest do va ser Elena G. White, una de les fundadores de l’Església Adventista del Setè Dia.

Més detalls
Església Adventista del Setè Dia