Skip to main content

Ja sigui en les arts o l’ensenyament o a l’escoltar una predicació, l’Esperit Sant ofereix a cadascun capacitats i talents que podem fer servir per a glòria de Déu i la missió de l’església.

Déu concedeix a tots els membres de la seva església en totes les edats dons espirituals perquè cadascú les faci servir en amant ministeri pel bé comú de l’església i la humanitat. Concedits mitjançant l’operació de l’Esperit Sant, qui els distribueix entre cada membre segons la seva voluntat, els dons proveeixen tots els ministeris i habilitats necessaris perquè l’església compleixi la seva funció divinament ordenada. D’acord amb les Escriptures aquests dons inclouen ministeris com ara fe, sanitat, profecia, predicació, ensenyament, administració, reconciliació, compassió i servei abnegat i caritat per ajudar i animar els nostres semblants. Alguns membres són cridats per Déu i dotats per l’Esperit per complir funcions reconegudes per la iglesla en els ministeris pastoral, d’evangelització, apostòlic i d’ensenyament, particularment necessaris per tal d’equipar a les membres per al servei, edificar a l’església de manera que arribi maduresa espiritual, i promoure la unitat de la fe i el coneixement de Déu. Quan els membres fan servir aquests dons espirituals com fidels majordoms de les nombroses gràcies de Déu, l’església és protegida de la influència destructora de les falses doctrines, creix gràcies a un desenvolupament que procedeix de Déu, i és edificada en la fe i l’amor
(Romans 12:4-8; 1 Corintis 12:9-11, 27-28; Efesis 4:8, 11-16; Fets 6:1-7; 1 Timoteu 3:1-13; 1 Pere 4:10- 11).

Església Adventista del Setè Dia