Skip to main content

El baptisme simbolitza i declara nostra nova fe en Crist i la nostra confiança en el seu perdó. Som sepultats en l’aigua per aixecar-nos a una nova vida en Crist, capacitats per l’Esperit Sant.

Per mitjà de baptisme confessem la nostra fe en la mort i resurrecció de Jesucrist, i donem testimoni de la nostra mort a l’pecat i del nostre propòsit de caminar en novetat de vida. D’aquesta manera reconeixem a Crist com el nostre Senyor i Salvador, arrivem a ser el seu poble i som rebuts com a membres de la seva església. El baptisme és un símbol de la nostra unió amb Crist, del perdó dels nostres pecats i de la nostra recepció de l’Esperit Sant. Es realitza per immersió en aigua, i està íntimament vinculat amb una afirmació de fe en Jesús i amb evidències de penediment del pecat. Segueix a la instrucció en les Sagrades Escriptures i a l’acceptació dels seus ensenyaments
(Romans 6:1-6; Colossencs 2:12-13; Fets 16:30-33; 22:16; 2:38; Mateu 28:19-20).

Església Adventista del Setè Dia