Skip to main content

El Sopar de el Senyor simbolitza la nostra acceptació del cos i la sang de Crist, que va ser vessat i trencat per nosaltres. Al escodrinyar els nostres cors, ens rentem mútuament els peus, recordant l’humil exemple de servei de Jesús.

El Sopar de el Senyor és una participació en els emblemes de el cos i la sang de Jesús com a expressió de fe en ell, el nostre Senyor i Salvador. En aquesta experiència de comunió Crist és present per trobar-se amb el seu poble i enfortir-lo. Al paticipar en ella, proclamem joiosament la mort del Senyor fins que vingui. La preparació per al Sopar inclou un examen de consciència, penediment i confessió. El Mestre va ordenar el servei de rentat dels peus per manifestar una renovada purificació, expressar disposició a servir-nos mútuament i amb humilitat cristiana, i unir els nostres cors en amor. Tots els creients cristians poden participar del servei de comunió
(1 Corintis 10:16-17; 11:23-30; Mateu 26:17-30; Apocalipsi 3:20; Joan 6:48-63; 13:1-17).

Església Adventista del Setè Dia