Skip to main content

L’església és la família de Déu a la Terra, que serveix, celebra, estudia i adora junta a Déu. A l’mirar Jesús com el seu líder i Redemptor, l’església és cridada a dur a totes les persones les bones noves de salvació.

L’església és la comunitat de creients que confessa que Jesucrist és Senyor i Salvador. Com continuadors de la vila de Déu de l’Antic Testament, se’ns convida a sortir de el món; i ens vam reunir per adorar i estar en comunió amb els altres, per rebre instrucció al la Paraula, celebrar el Sopar de el Senyor, per servir a tota la humanitat i proclamar l’evangeli a tot el món. L’església deriva la seva autoritat de Crist, que és el Verb encarnat, i de les Escriptures que són la Paraula escrita. L’església és la família de Déu: som adoptats per Ell com a fills i vivim sobre la base de el nou pacte. L’església és el cos de Crist, una comunitat de fe de la qual Crist mateix és el cap. L’església és l’esposa per la qual Crist va morir per poder santificar i purificar. Quan torni en triomf, es la presentarà com una església gloriosa, és a dir, els fidels de totes les edats, adquirits per la seva sang, sense taca ni arruga, sants i immaculats (Gènesi 12:3; Fets 7:38; Efesis 4:11-15; 3:8-11; Mateu 28:19-20; 16:13-20; 18:18; Efesis 2:19-22; 1:22-23; 5:23-27; Colossencs 1:17-18).

Església Adventista del Setè Dia