Skip to main content

En la fi dels temps, Déu crida al seu poble perquè torni a les veritats fonamentals. En declarar el ràpid retorn de Crist, el romanent destaca a Déu com a Creador, el judici celestial i el perill del compromís espiritual.

L’església universal està composta per tots els que creuen veritablement en Crist, però en els últims dies, una època d’apostasia generalitzada, s’ha cridat a un romanent perquè guardi els manaments de Déu i la fe de Jesús. Aquest romanent anuncia l’hora de l’opinió, proclama la salvació per mitjà de Crist i anuncia la proximitat de la seva segona vinguda. Aquesta proclamació està simbolitzada pels tres àngels de Apocalipsi 14; coincideix amb l’hora de l’judici en el cel i dóna com a resultat una obra de penediment i reforma en la terra. Tot creient rep la invitació a participar personalment en aquest testimoni mundial (Apocalipsi 1:17; 14: 6-12; 18:1-4; 2 Corintis 5:10; Judes 3,14; 1 Pere 1:16-19; 2 Pere 3:10-14; Apocalipsi 21:1-14).

Església Adventista del Setè Dia