Skip to main content

La llei de Déu, expressada en els Deu Manaments, ens mostra com hem de viure i fa que veiem clara la nostra necessitat de Jesús. Tot i que la llei ens indica el camí que ens cal seguir i ens convenç del pecat, és molt més que una manera de controlar-nos. Els principis expressats en els manaments esbossen una relació holística que comprèn Déu, nosaltres mateixos i els altres.

Atès que Déu ens mostra més que no pas ens diu com hem de viure, Jesús va venir per ser l’exemple de com posar en pràctica la llei de Déu. Contrastant amb l’observança del dissabte tal com s’entenia en la seva època, Jesús posava l’èmfasi en el setè dia com una ocasió per, alhora, reposar i restaurar. Observem el descans sabàtic setmanal fent una pausa en els nostres esforços relacionats amb els assumptes del dia a dia i procurant servir i beneir els altres fent el bé. El dissabte és un regal de Llibertat de Déu per a nosaltres. Ens proporciona temps per restaurar-nos nosaltres mateixos, les nostres famílies i la nostra relació amb Déu.

Déu ens crida per tal que siguem majordoms a qui confiar la responsabilitat de l’administració. de la terra, els seus recursos i els seus fills. Un dia, aviat, tornarà. Per això cal que administrem correctament el nostre temps, les nostres energies i el nostre cos, així com també és necessari que tinguem bona cura del medi ambient, dels recursos materials i els uns dels altres. Com a cristians, el nostre marc d’actuació no està restringit a la defensa dels interessos personals, sinó que és molt més ampli i avaluem les nostres accions a la llum dels plans de Déu, amb la certesa que Déu les beneirà.

Déu desitja que visquem una vida plena i equilibrada, que tinguem cura del cos, que refinem la ment i que alimentem l’esperit. Sabedors de l’elevat preu que Jesús va haver de pagar per a redimir-nos, desitgem glorificar Déu en tots i cadascun dels aspectes de la vida. L’Esperit viu en nosaltres i, per això, procurem aixecar els altres alhora que fem que la gràcia de Déu sigui present en totes les nostres accions i les nostres relacions. Com a testimonis responsables de Déu, posem per davant les seves prioritats a l’hora de fer ús del temps, de consumir només el que alimentarà la ment i el cos i considerar el nostre impacte i influència sobre nosaltres mateixos, sobre els qui ens envolten i sobre tota la societat.

Déu ens va crear a la seva imatge, mascle i femella. El compromís per tota la vida del matrimoni és el pla de Déu per tal que els seus fills gaudeixin la unió i la companyonia, donant-se suport i elevant-se els uns als altres. Déu va establir que els infants havien de créixer en un entorn d’amor i disciplina. Tanmateix, encara que les famílies es poden trencar, tothom pot formar part de la família de Déu.

La Llei de Déu

Els deu manaments ens mostren la voluntat i l’amor de Déu per nosaltres. Els seus consells ens diuen com relacionar-nos amb Déu i els altres. Jesús va viure la llei com el nostre exemple i perfecte substitut.

Més detalls

Dissabte

Dissabte és el do que Déu ens ha donat, un moment per al descans i la restauració de la nostra connexió amb Déu i el nostre proïsme. Ens recorda de la creació de Déu i la gràcia de Crist.

Més detalls

Majordomia

Déu ens fa responsables de nosaltres, el món, el nostre proïsme i els recursos materials. Quan vivim per a ell, Déu beneeix els nostres esforços.

Més detalls

Conducta cristiana

Déu ens crida perquè visquem a la llum de la seva gràcia, sabent el cost infinit que Déu va pagar per salvar-nos. Mitjançant l’Esperit glorifiquem Déu amb la nostra ment, cos i esperit.

Més detalls

El matrimoni i la família

L’home i la dona, creats a imatge de Déu, estan dissenyats per viure en relació. El matrimoni és l’ideal diví per viure en harmonia, i perquè els nens creixin en seguretat i amor.

Més detalls
Església Adventista del Setè Dia