Skip to main content

Els deu manaments ens mostren la voluntat i l’amor de Déu per nosaltres. Els seus consells ens diuen com relacionar-nos amb Déu i els altres. Jesús va viure la llei com el nostre exemple i perfecte substitut.

Els grans principis de la llei de Déu estan incorporats en els Deu Manaments i exemplificats en la vida de Crist. Expressen l’amor, la voluntat i el propòsit de Déu pel que fa a la conducta i les relacions humanes, i estan en vigència per a tots els éssers humans de totes les èpoques. Aquests preceptes constitueixen la base del pacte de Déu amb el seu poble i la norma del judici diví. Per mitjà de l’obra de l’Esperit Sant assenyalen el pecat i aviven la necessitat d’un Salvador. La salvació és només per gràcia i no per obres, però el seu fruit és l’obediència als manaments. Aquesta obediència desenvolupa el caràcter cristià i dóna com a resultat una sensació de benestar. És una evidència del nostre amor al Senyor i preocupació pels nostres semblants. L’obediència per fe demostra el poder de Crist per transformar vides i per tant enforteix el testimoni cristià
(Èxode 20:1-17; Salms 40:7-8; Mateu 22:36-40; Deuteronomi 28:1-14; Mateu 5:17-20; Hebreus 8:8-10; Joan 15:7-10; Efesis 2:8-10; 1 Joan 5:3; Romans 8:3-4; Salms 19:7-14).

Església Adventista del Setè Dia