Skip to main content

Déu envià a Jesús, el seu Fill, per viure la vida perfecta que nosaltres no podíem i per morir la mort que ens mereixíem. Quan acceptem el sacrifici de Crist, tenim accés a la vida eterna.

Mitjançant la vida de Crist, de perfecta obediència a la voluntat de Déu, els seus sofriments, la seva mort i la seva rresurrección, Déu va proveir l’únic mitjà vàlid per expiar el pecat de la humanitat, de manera que els que per fe acceptin aquesta expiació puguin tenir accés a la vida eterna, i tota la creació pugui comprendre millor l’infinit i sant amor de l’Creador. Aquesta expiació perfecta vindica la justícia de la llei de Déu i la benignitat del seu caràcter, perquè condemna el nostre pecat i a el mateix temps fa provisió per al nostre perdó. La mort de Crist és vicària i expiatòria, reconciliadora i transformadora. La resurrecció de Crist proclama el triomf de Déu sobre les forces de l’malament, i als que accepten l’expiació els assegura la victòria final sobre el pecat i la mort. Declara el senyoriu de Jesucrist, davant de qui es doblarà el genoll al cel i a la terra (Joan 3:16; Isaias 53;1 Pere 2:21-22; 1 Corintis 15:3-4, 20-22; 2 Corintis 5:14-15, 19-21; Romans 1:4; 3:25; 4:25; 8:3-4; 1 Joan 2:2; 4:10; Gàlates 2:15; Filipencs 2:6-11).

Església Adventista del Setè Dia