Skip to main content

L’Esperit Sant revela la nostra necessitat de Crist i, quan acceptem la gràcia i la salvació de Déu, ens fa noves criatures. L’Esperit edifica la nostra fe i ens ajuda a deixar enrere una vida trencada.

Amb amor i misericòrdia infinits Déu va fer que Crist, que no va conèixer pecat, fos fet pecat per nosaltres, perquè nosaltres poguéssim ser fets justícia de Déu en ell. Guiats per l’Esperit Sant sentim la nostra necessitat, reconeixem la nostra pecaminositat, ens penedim de les nostres transgressions, i exercim fe en Jesús com a Senyor i Crist, com Substitut i Exemple. Aquesta fe que rep salvació ens Ilega per mitjà de el poder diví de la Paraula i és un do de la gràcia de Déu. Mitjançant Cristro som justificats, adoptats com a fills i filles de Déu i lliurats de la senyoria de l’pecat. Per mitjà de l’Esperit naixem de nou i som santificats; l’Esperit renova les nostres ments, grava la llei d’amor de Déu en els nostres cors i ens dóna poder per viure una vida santa. En romandre-hi som participants de la naturalesa divina i tenim la seguretat de la salvació ara i en ocasió del judici (2 Corintis 5:17-21; Joan 3:16; Gàlates 1:4; 4:4-7; Titus 3:3-7; Joan 16:8; Gàlates 3:13-14; 1 Pere 2:21-22; Romans 10:17; Lluc 17:5; Marc 9:23-24; Efesis 2:5-10; Romans 3:21-26: Colossencs 1:13-14; Romans 8:14-17; Gàlates 3:26; Joan 3:3-8; 1 Pere 1:23; Romans 12:2; Hebreus 8:7-12; Ezequiel 36:25-27; 2 Pere 1:3-4; Romans 8:1-4; 5:6-10).

Església Adventista del Setè Dia