Skip to main content

Déu, l’immortal, omnipotent i plenament amant, és una relació de el Pare, el Fill i l’Esperit Sant. És l’únic ser digne de la nostra adoració. Déu és el nostre Creador, Redemptor i Amic.

Hi ha un sol Déu, que és una unitat de tres persones coeternes: Pare, Fill i Esperit Sant. Aquest Déu ui tri és immortal, omnipotent, omniscient, superior a tots i omnipresent. És infinit i escapa a la comprensió humana, no obstant la qual cosa se li pot conèixer mitjançant la pròpia revelació que ha efectuat de si mateix. És eternament digne de reverència, adoració i servei per part de tota la creació (Deuteronomi 6:4; Mateu 28:19; 2 Corintis 13:14; Efesis 4:4-6; 1 Pere 1:2; 1 Timoteu 1:17; Apocalipsi 14:7).

Església Adventista del Setè Dia