Skip to main content

Esperem amb ànsies el retorn promès de Crist, quan ell ressuscitarà als seus fills salvats i els portarà a cel. Tot i que no podem saber amb exactitud quan tornarà, podem viure amb l’alegria d’aquesta expectativa.

La segona vinguda de Crist és la benaventurada esperança de l’església, la gran culminació de l’evangeli. La vinguda del Salvador serà literal, personal, visible i d’abast mundial. Quan torni, els justos morts ressuscitaran i juntament amb els justos vius seran glorificats i portats a el cel, però els impius moriran. El fet que la major part de les profecies estigui aconseguint el seu ple compliment, unit a les actuals condicions del món, ens indica que la vinguda de Crist és imminent. El moment quan ocorrerà aquest esdeveniment no ha estat revelat, i per tant se’ns exhorta a estar preparats en tot temps
(Titus 2:13; Hebreus 9:28; Joan 14:1-3; Fets 1:9-11; Mateu 24:14; Apocalipsi 1:7; Mateu 24:43-44; 1 Tessalonicencs 4:13-18; 1 Corintis 15:51-54, 2 Tessalonicencs 1:7-10; 2:8; Apocalipsi 14:14-20; 19:11-21; Mateu 24; Marc 13; Lluc 21; 2 Timoteu 3:1-5; 1 Tessalonicencs 5:1-6).

Església Adventista del Setè Dia