Skip to main content

Jesús es va fer humà per salvar-nos. Per la seva mitjà -el nostre ajudador, advocat i qui t’ha reclamat podem començar de nou. Ens està preparant el cel, i tornarà a portar-nos amb ell.

Déu el Fill Etern és un amb el Pare. Per mitjà d’ell van ser creades totes les coses; EI revela el caràcter de Déu, porta a terme la salvació de la humanitat i jutja el món.Encara és veritablement Déu, sempitern, també va arribar a ser veritablement home, Jesús el Crist. Va ser concebut per l’Esperit Sant i va néixer de la verge Maria. Va viure i va experimentar temptacions com a ésser humà, però va exemplificar perfectament la justícia i l’amor de Déu. Mitjançant els seus miracles manifestar el poder de Déu i aquests van donar testimoni que era el promès Messies de Déu. Va patir i va morir voluntàriament en la creu pels nostres pecats i en el nostre lloc, va ressuscitar d’entre les morts i va ascendir a l’Pare per al servei del santuari celestial al nostre favor. Tornarà una altra vegada amb poder i glòria per alliberar definitivament al seu poble i restaurar totes les coses (Joan 1:1-3, 14; Colossencs 1:15-19; Joan 10:30; 14:9; Romans 6:23, 2 Corintis 5:17-19; Joan 5:22; Lluc 1:35; Filipencs. 2:5-11; 1 Corintis 15:3-4; Hebreus 2:9-18; 8:1-2; Joan 14:1-3).

Església Adventista del Setè Dia