Skip to main content

Antiga, intemporal i una obra mestra de la literatura, ens revela la funció de Déu en la història humana, el nostre lloc dins d’el pla de Déu i la veritat, per guiar-nos i protegir-nos de l’engany.

Les Sagrades Escriptures, que abasten l’Antic i el Nou Testament, constitueixen la Paraula escrita de Déu, transmesa per inspiració divina mitjançant sants homes de Déu que van parlar i van escriure sent impulsats per l’Esperit Sant. Per mitjà d’aquesta paraula, Déu ha comunicat als éssers humans el coneixement necessari per aconseguir la salvació. Les Sagrades Escriptures són la infalible revelació de la voluntat divina. Són la norma de l’caràcter, el criteri per avaluar l’experiència, la revelació autoritzada de les doctrines, i un registre fidedigne dels actes de Déu realitzats en el curs de la història (2 Pere 1:20-21; 2 Timoteu 3:16-17; Salms 119:105; Proverbis 30:5-6; Isaïes 08:20; Joan 17:17; 1 Tessalonicencs 2:13; Hebreus 4:12).

Església Adventista del Setè Dia