Skip to main content

El no-res inconscient que és la mort ens separa de el Déu de la vida, però la derrota de Crist sobre la mort vol dir que els salvats poden esperar la resurrecció i la vida eterna.

La paga de el pecat és mort. Però Déu, l’únic que és immortal, atorgarà vida eterna als seus redimits. Fins aquest dia, la mort constitueix un estat d’inconsciència per a tots els que hagin mort. Quan Crist, que és la nostra vida, aparegui, els justos ressuscitats i els justos vius seran glorificats i tots junts seran arrabassats per sortir a la trobada del seu Senyor. La segona resurrecció, la resurrecció dels impius, passarà mil anys després
(Romans 6:23; 1 Timoteu 6:15-16; Eclesiastès 9:5-6; Salms 146:3-4; Joan 11:11-14; Colossencs 3:4; 1 Corintis 15:51-54; 1 Tessalonicencs 4:13-17; Joan 5:28-29; Apocalipsi 20:1-10).

Església Adventista del Setè Dia