Skip to main content

Mentre els salvats es reconnecten amb Déu, Satanàs i els seus seguidors estan atrapats en aquest planeta. Després de mil anys, Déu ressuscitarà als perduts per al judici final, abans de destruir el pecat i els pecadors.

El mil·lenni és el regne de mil anys de Crist amb els seus sants al cel que s’estén entre la primera i la segona resurrecció. Durant aquest temps seran jutjats els impius; la terra estarà completament desolada, sense habitants humans, però sí ocupada per Satanàs i els seus àngels. A l’acabar aquest període Crist i els seus sants, juntament amb la Santa Ciutat, baixaran de el cel a la terra. Els impius morts ressuscitaran llavors, i juntament amb Satanàs i els seus àngels envoltaran la ciutat; però el foc de Déu dels consumirà i purificarà la terra. D’aquesta manera l’univers serà lliurat de pecat i dels pecadors per sempre
(Apocalipsi 20; 1 Corintis 6:2-3; Jeremies 4:23-26; Apocalipsi 21:1-5; Malaquies 4:1; Ezequiel 28:18-19).

Església Adventista del Setè Dia